Begeleiding
en advies

Indien nodig, kan de cliënt ook op de dienst terecht voor extra vragen of hulp. De begeleider heeft steeds een adviserende taak.

Begeleider houdt handen vast van cliente die op bed zit in campus t'Onzent

Intensiteit

De intensiteit van de hulpverlening kan variëren van zeer concrete praktische hulp tot meer algemene sociaal-emotionele ondersteuning.

Twee personen die samen een stuk hout zagen in campus Flegado

Ondersteuning

De individuele ondersteuning van persoonlijk of gezinsgericht zijn en kan zich situeren op alle domeinen van kwaliteit van leven.

Cliënte die samen met een grote knuffelpop in een zetel ligt in campus Flexpack

Gespecialiseerde hulp

Dit schakelen we slechts in waar nodig. We willen alle randvoorwaarden inbouwen zodat de cliënt zich kan handhaven in een steeds complexer wordende maatschappij.

MISSIE

Versterken van veerkracht

Op campus Flegado willen we inzetten op het versterken van de veerkracht van de cliënt en zijn netwerk. De precieze invulling van de ondersteuning wordt in overleg bepaald en vastgelegd in de individuele dienstverleningsovereenkomst, die in de loop van de tijd kan variëren.

Onze campussen

Campus Flegado

Achterhoefweg 37
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 860 04 50
zorg@nektari.be

Campus t'Onzent

Wolfstraat 12
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 889 63 36
zorg@nektari.be

Campus Flexpack

Pullaar 159
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 890 63 80
werk@nektari.be

Heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact op te nemen, wij denken heel graag met jou mee en geven graag meer informatie over onze werking.