• Vereist door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(VAPH).
• Verkozen leden: ouders, familieleden of wettelijk vertegenwoordigers van cliënten uit dag- (DO) en woonondersteuning (WO) op zorgcampussen Flegado en t’Onzent. Verkozen voor een mandaat van vier jaar.
• Vanuit de voorziening: coördinatoren DO, WO en IO (IndividueleOndersteuning) en de verantwoordelijke sociale dienst.
• Vergadert ongeveer vijf keer per jaar.
• Taken: samen met de voorziening te waken over het welbevinden van decliënten. Meedenken zodat iedereen een zinvolle dagbesteding en eenkwaliteitsvolle woononder- steuning geniet. In solidariteit met elkaar.

Actief participeren?

Interesse om deel uit te maken van het Collectief Overlegorgaan en zo eenactieve en positieve bijdrage te leveren aan de leefervaring van de cliënten?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze voorzitter Bernarda Smet op 0472495152