SCHRIJF MEE AAN ONS VERHAAL

Vrijwilligerswerk

Wil je je eigen talenten gebruiken om het talent van NEKTARI verder in beweging te zetten? We zoeken altijd hulp om onder andere mee te werken in onze ateliers, leren ontspanningsactiviteiten te organiseren, les te geven aan anderstaligen of technische vaardigheden aan te leren.

STEUN financiEEL

Sponsoring

Geloof je dat sociaal ondernemerschap een grote toekomst mag hebben? Heb jezelf geen tijd maar je wil het verhaal en de projecten van NEKTARI financieel steunen? Neem contact op en we bekijken met jou wat mogelijk is.

Overzichtsfoto trappenhal nektari met logo op witte muur, links rode muur
Begeleider en cliënt die samen een taak uitvoeren in campus Flexpack
DEEL je IDEEën

Projecten

Heb je een idee of voorstel voor een duurzaam en sociaal project? Zoek je een partner die mee nadenkt over het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot een zelfstandig leven of voor wie het moeilijk is om op de reguliere arbeidsmarkt een betekenisvolle job te vinden? Wij luisteren en denken heel graag mee.

schenk een deel van je NALATENSCHAP

Een warme schenking

Wenst u NEKTARI financieel te ondersteunen via legaten of testament? Dat kan ... met de steun van lokale notarissen helpen wij u wegwijs maken in de vele juridische mogelijkheden.

Cliënt en medewerker die samen planten verpotten in campus Flegado