Wie mobiel is, wordt zelfstandiger

Mobiliteitsarmoede is een onderschatte drempel bij het instappen of vasthouden van een tewerkstelling. Jobs in ploegen vereisen het beschikken van een eigen wagen vermits het openbaarvervoer vaak ontoereikend is om om 6uur 's morgens op het werk te geraken en na 10uur 's avonds huiswaarts te keren. Daarom leren we bij NEKTARI onze mensen fietsen, zetten we in op training en vorming rond fietsbezit, fietsonderhoud en bieden we oefenkansen aan.

Train-the-trainer

Vrijwilligers uit het NEKTARI netwerk zetten mee hun schouders onder dit initiatief. Zij worden professioneel opgeleid om fietslessen te geven en deelnemers optimaal te begeleiden. Het train-the-trainer programma omvat niet enkel het praktisch leren fietsen maar ook 'fietsen op straat', 'fiets- en wegcode', 'groepsdynamiek', 'werken op maat', 'fietsonderhoud' enzovoort.

Oefenkansen Fietsen

Leren fietsen op latere leeftijd is niet eenvoudig. Deelnemers evolueren heel verschillend omwille van diversiteit in fysieke conditie en kracht, kennis van het Nederlands, lichaamsbewustzijn en persoonlijk karakter. Gedurende 15 lessen van twee uur krijgen ze een volledig pakket van theoretische en praktische fietstraining. Op het einde van 'de rit' en na het succesvol afleggen van een praktische proef, krijgen ze een welverdiend fietsdiploma.

Grote impact

Het fietslessen-initiatief past helemaal binnen de missie en visie van NEKTARI. De meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt mobieler maken, zal op langere termijn een grote impact hebben op het dagelijkse sociale en maatschappelijke leven van de deelnemers.