Het Winkel Atelier

Een plaats voor Talent en Verbinding in Puurs-Sint-Amands

Het WinkelAtelier is een nieuw initiatief van NEKTARI dat alle talenten van de vzw onder één dak samenbrengt midden in het hartje-centrum van Puurs-Sint-Amands. Deze unieke winkel omvat vier pijlers waarbij inclusie, participatie en duurzaamheid centraal staan.

4 innovatieve pijlers

a. Instap tewerkstelling

Het WinkelAtelier biedt kansen voor instap-tewerkstelling waarbij opdrachten vanuit Flexpack naar de winkel worden gebracht. Hier krijgen mensen in kwetsbare (arbeids)situaties de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en hun vaardigheden te ontwikkelen. Deze ervaringen bevorderen hun vertrouwen, autonomie en zelfregie. De kennismaking met sociale dienst start de voorbereiding om naar een betaalde tewerkstelling toe te groeien.

b. Begeleid Werken en Dagbesteding

Het WinkelAtelier is een veilige plek voor begeleid werken en dagbesteding. Onze ervaren begeleiders en coaches staan klaar om cliënten te ondersteunen en te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Hier kunnen ze vaardigheden verder aanscherpen, zelfvertrouwen opbouwen en zich gewaardeerd voelen in een inclusieve omgeving.

‍c. Ruimte voor verenigingen‍

Het WinkelAtelier biedt ook een multifunctionele ruimte waar verenigingen workshops, vergaderingen en bijeenkomsten kunnen organiseren. Met deze open en gastvrije ruimte versterken we de banden met de gemeenschap en stimuleren we een levendig centrum in Puurs-Sint-Amands.

d. Zichtbaarheid lokale startups‍

Naast de huisgemaakte producten van onze zorg-campussen bieden we met Het WinkelAtelier een platform voor lokale startups om hun producten te presenteren aan het publiek van Klein-Brabant-Vaartland. Ondersteund door Flexpack kunnen deze startups hun ondernemerschap verkennen en hun producten op de markt brengen met als uiteindelijk doel zelfstandig een eigen winkel te beheren.

Kom langs en ontdek het mooie assortiment van lokale, duurzame en handgemaakte producten:

Het WinkelAtelier van NEKTARI

Stationsstraat 19

2870 Puurs-Sint-Amands

Open van dinsdag tem vrijdag, van 10u tot 12u en 13u tot 16u.