Verbindingsplekken voor iedereen

Om zowel werk als zorg ondersteuning in al haar facetten kansen te bieden, ontwikkelt NEKTARI ook inclusieve belevings- en vrijetijdsconcepten. Zo vindt instap-werk, dagbesteding, begeleid werken en samenwerking met start-ups en andere verenigingen plaats in het Hof van Coolhem en Het WinkelAtelier.   

Hof van Coolhem

NEKTARI vond met de uitbating van het Hof van Coolhem te Puurs-Sint-Amands de perfecte locatie om eten en drinken, feesten en vergaderen te combineren met een waaier aan activiteiten voor klein en groot.

www.hofvancoolhem.be

Coolhemstraat 64

2870 Puurs-Sint-Amands

Lees hier meer

Het WinkelAtelier

Het WinkelAtelier is een initiatief van NEKTARI dat alle talenten van de vzw onder één dak samenbrengt midden in het hartje-centrum van Puurs-Sint-Amands. Deze unieke winkel omvat vier pijlers waarbij inclusie, participatie en duurzaamheid centraal staan.

Kom langs en ontdek het mooie assortiment van lokale, duurzame en handgemaakte producten:

Het WinkelAtelier van NEKTARI

Stationsstraat 19

2870 Puurs-Sint-Amands

Open van dinsdag tem vrijdag, van 10u tot 12u en 13u tot 16u.

Lees hier meer

Allez Roulez

In het FietsAtelier worden oude fietsen hersteld en opgeknapt voor een nieuwe bestemming: de fietsbibliotheek of ze worden geschonken aan doelgroepmedewerkers om zich makkelijker te verplaatsen.

Het FietsAtelier van NEKTARI

Circulaire Hub Flexpack

Pullaar 159

2870 Puurs-Sint-Amands

Lees hier meer

The house Rose

A touch of Rose en NEKTARI bouwen gezamenlijk activiteiten en vormingen uit en toveren hun locaties om tot inclusieve welzijnscentra.

The house of Rose

Rijkenhoek 6

2880 Bornem

Lees hier meer

A touch of Rose

Meer dan tien jaar geleden startte A touch of Rose haar werking om het welzijn van patiënten met kanker en hun familie te bevorderen. In het toenmalige zorglandschap betekende dit pionieren met communicatie, verwenconcepten, opleidingen, zoeken naar verbondenheid. Wekelijks werden er verschillende gratis activiteiten aangeboden die door hun complementariteit met de klassieke medische behandeling zorgden voor een integrale benadering van patiënten met kanker, hun partner, familie of steunfiguur. De uitbouw van de locatie in Bornem en de ontplooiing van dit zorgaanbod werden massaal gesteund door heel wat sympathisanten vanuit heel Vlaanderen.

Bouwen aan een veerkrachtige samenleving

Ondertussen is het zorglandschap flink veranderd. Helaas is kanker mainstream geworden en wordt de welzijns- en psychologische begeleiding vaker geïntegreerd in bestaande diensten en ziekenhuizen daar waar hier vroeger veel minder of geen aandacht voor was. Ook is er via het internet veel informatie beschikbaar die patiënten al een heel eind verder kan helpen.

De Raad van Bestuur van A touch of Rose wil opnieuw een pioniersrol opnemen voor mensen in kwetsbare situaties die vergeten worden of te maken krijgen met lange wachttijden alvorens ze toegang krijgen tot gepaste zorg. Ze wenst haar aandacht te verbreden naar jongeren die het noorden even kwijt zijn, eenzamen of zij met een beperkt netwerk, zij die een luisterend oor of bemoedigend woord nodig hebben. De lange wachtlijsten, de bijna 600.000 langdurig zieken tonen aan dat er opnieuw out-of-the-box gedacht moet worden om vanuit verbinding en lokale verankering te bouwen aan een veerkrachtige samenleving.

NEKTARI en A touch of Rose slaan de handen in elkaar

Daarom slaan NEKTARI vzw en A touch of Rose de handen in elkaar. NEKTARI zet in op het uitbouwen en versterken van het sociaal en economisch weefsel in onze regio en biedt met het Hof van Coolhem en het WinkelAtelier zeer complementaire locaties en mogelijkheden naast ‘The House of Rose’ in Bornem. Afhankelijk van de schaal en het karakter van de activiteit kan nu gekozen worden voor een rustige, intieme omgeving in The House of Rose of voor het Hof van Coolhem wanneer grotere groepen, open voor een breed publiek, nood hebben aan een ruimer en groen kader.

A touch of Rose en NEKTARI willen gezamenlijk activiteiten en vormingen uitbouwen en deze locaties omtoveren tot inclusieve welzijnscentra.

AllezRoulez

NEKTARI probeert oplossingsgericht en vraaggestuurd te ondernemen. We luisteren naar de uitdagingen van klanten en gaan vanuit onze maatschappelijke kerntaak op zoek naar oplossingen.

Oplossingsgericht en vraaggestuurd te ondernemen

Als één van onze grote klanten aangaf dat zij geen toestemming kregen om uit te bereiden als ze geen mobiliteitsinitiatieven opzetten, heeft Flexpack het mobiliteitsplatform opgericht met de 3 gemeenten en 7tal bedrijven langs de N16. Hieruit is het deelfietsenplatform ontstaan waar Flexpack een 80tal fietsen aan de stations langs de N16 geplaatst heeft en inwoners en/of medewerkers van bedrijven deze reserveren via een app om van het openbaarvervoer aansluiting te vinden richting werkplek. De fietsen zijn uitgerust met smartsloten en werden op Flexpack geassembleerd en worden door onze medewerkers onderhouden, herstelt indien nodig en terug op de juiste locatie geplaatst.

Fietslessen

In samenwerking met de 3 lokale gemeenten biedt Flexpack ook fietslessen aan. 15 lessen waar ook de fietsveiligheid en verkeerscode een belangrijke plaats inneemt. Na de lessen krijgen de deelnemers een e-bike of gewone fiets mee naar huis. Vele vluchtelingen, mannen en vrouwen, hebben nooit leren fietsen en de fiets is voor laaggeschoolden vaak het enige vervoermiddel om in ploegenwerk op tijd op het werk te komen.