Nederlandse lessen

Kennis van het Nederlands is geen vereiste om bij NEKTARI aan de slag te gaan maar een goede kennis van het Nederlands opent nieuwe mogelijkheden zowel op werkvlak als in het privéleven. Daarom kunnen medewerkers, voor of na hun (dag)(ploegen)shift of tijdens de werkuren bij NEKTARI, hun Nederlands bijspijkeren.

Een Nederlandstalige les in ontspannen sfeer

Bij NEKTARI vinden we het immers belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich comfortabel voelt bij het spreken van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Een Nederlandstalige les in ontspannen sfeer kan helpen om deze drempel te verlagen en medewerkers te stimuleren meer te spreken. We zetten medewerkers met verschillende taal-niveau's uit hetzelfde team samen. Dit geeft moed om zelfde niveau te willen halen en laat toe dat de starters door diegene die al mondje Nederlands praten ook op de werkvloer verder geholpen en gestimuleerd worden.

Vergroten van zelfvertrouwen

We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt tot persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van het zelfvertrouwen, én verhogen van kansen, zowel in thuissituaties als op de werkvloer.

Daarom organiseren we bij NEKTARI deze Nederlandse oefenlessen, die de spreekdurf op de werkvloer stimuleren, samen met collega's en vrijwillige lesgevers. Er wordt langzaam en duidelijk gepraat, en fouten maken mag!

Les-thema's

We praten over thema's die werk gerelateerd zijn, en proberen zo terug te koppelen naar hun persoonlijke levenssfeer:

-IK BEN: kennismaking deelnemers

-VEILIGHEID: begrippen op de werkvloer rond veiligheid

-HULP VRAGEN op de werkvloer

-WERKTAAL: specifieke technische begrippen

-IK SORTEER: hoe sorteren op de werkvloer

-ZIEK? Wat nu? welke stappen doorlopen als je ziek bent

-VAKANTIE nodig? Wat nu? welke stappen doorlopen als je vakantie wil