The house of Rose

A touch of Rose

Meer dan tien jaar geleden startte A touch of Rose haar werking om het welzijn van patiënten met kanker en hun familie te bevorderen. In het toenmalige zorglandschap betekende dit pionieren met communicatie, verwenconcepten, opleidingen, zoeken naar verbondenheid. Wekelijks werden er verschillende gratis activiteiten aangeboden die door hun complementariteit met de klassieke medische behandeling zorgden voor een integrale benadering van patiënten met kanker, hun partner, familie of steunfiguur. De uitbouw van de locatie in Bornem en de ontplooiing van dit zorgaanbod werden massaal gesteund door heel wat sympathisanten vanuit heel Vlaanderen.

Bouwen aan een veerkrachtige samenleving

Ondertussen is het zorglandschap flink veranderd. Helaas is kanker mainstream geworden en wordt de welzijns- en psychologische begeleiding vaker geïntegreerd in bestaande diensten en ziekenhuizen daar waar hier vroeger veel minder of geen aandacht voor was. Ook is er via het internet veel informatie beschikbaar die patiënten al een heel eind verder kan helpen.

De Raad van Bestuur van A touch of Rose wil opnieuw een pioniersrol opnemen voor mensen in kwetsbare situaties die vergeten worden of te maken krijgen met lange wachttijden alvorens ze toegang krijgen tot gepaste zorg. Ze wenst haar aandacht te verbreden naar jongeren die het noorden even kwijt zijn, eenzamen of zij met een beperkt netwerk, zij die een luisterend oor of bemoedigend woord nodig hebben. De lange wachtlijsten, de bijna 600.000 langdurig zieken tonen aan dat er opnieuw out-of-the-box gedacht moet worden om vanuit verbinding en lokale verankering te bouwen aan een veerkrachtige samenleving.

NEKTARI en A touch of Rose slaan de handen in elkaar

Daarom slaan NEKTARI vzw en A touch of Rose de handen in elkaar. NEKTARI zet in op het uitbouwen en versterken van het sociaal en economisch weefsel in onze regio en biedt met het Hof van Coolhem en het WinkelAtelier zeer complementaire locaties en mogelijkheden naast ‘The house of Rose’ in Bornem. Afhankelijk van de schaal en het karakter van de activiteit kan nu gekozen worden voor een rustige, intieme omgeving in The house of Rose of voor het Hof van Coolhem wanneer grotere groepen, open voor een breed publiek, nood hebben aan een ruimer en groen kader.

A touch of Rose en NEKTARI willen gezamenlijk activiteiten en vormingen uitbouwen en deze locaties omtoveren tot inclusieve welzijnscentra.