Onze missie
en visie

MissiE

NEKTARI draagt bij tot het versterken van het sociaal en economisch weefsel in de regio Klein-Brabant Vaartland en Mechelen.

WERK, ZORG en BELEVING zijn de drie pijlers die dit bewerkstelligen. In samenwerking met lokale overheden en bedrijven wil NEKTARI een gezamenlijke engagement uitspreken om elk individu woonachtig in onze regio een zinvolle en duurzame tewerkstelling en/of zorgondersteuning te bieden. Dit om mensen in kwetsbare (arbeids)situaties een volwaardige plaats te kunnen laten innemen in de samenleving.

Visie

Via maatwerkbedrijf Flexpack bieden we zo meer dan 450 mensen werk en overwinnen we drempels door een veilig kader en langetermijnperspectief aan te bieden. 150 Begeleiders helpen meer dan 350 cliënten op zorgcampussen Flegado en t’Onzent, met woon-, dag-, individuele ondersteuning en begeleid werk/wonen. NEKTARI biedt ook inclusieve belevingsconcepten aan in het Hof van Coolhem en Het WinkelAtelier.

Onze kernwaarden

NEKTARI streeft naar een duurzame organisatiecultuur. De kernwaarden van onze organisatie dragen hieraan bij en ondersteunen onze tagline ‘in beweging met talent’.

Inclusief, innovatief en duurzaam ondernemerschap

NEKTARI zet in op diverse activiteiten waar vele talenten zichzelf kunnen ontplooien. Maatschappelijk verantwoord werken is het streven, innovatie en lokale verankering het credo.

Oplossingsgericht en flexibel meedenken

NEKTARI kiest ten volle voor cliënt- en klantgericht werken. We durven flexibel en heel ver mee te denken om hun vraag optimaal te beantwoorden. Door de grote diversiteit aan zorg en (productie)diensten kunnen we snel en oplossingsgericht handelen.

Persoonlijke autonomie

NEKTARI brengt talenten in beweging. Naast de uitgebreide zorg, bieden wij vele ontwikkelingskansen en -activiteiten aan. Door levenslang leren en levensbreed leren aan te moedigen, willen we elk talent binnen de organisatie via zelfregie tot een kwaliteitsvol leven brengen.

HET TEAM

Overkoepelend

...

Bruno De Maeyer

Gedelegeerd Bestuurder

Mike Elsas

Finance, IT en Support

Niki De Schepper

HR-manager

Beleving


Met de nodige creativiteit en enthousiasme bouwen we vanuit Beleving aan verbinding tussen zorg, sociale economie, lokale bedrijven en overheden en de lokale gemeenschap in onze mooie regio.

Sander Schokkaert

Manager Beleving

Werk


Het Flexpack management team staat voor innovatief ondernemen en beschikt over heel wat jaren ervaring uit reguliere bedrijven. Zij luisteren graag naar uw ambities en noden en denken graag mee met u en uw organisatie om mekaar te versterken.

Goedele Heylen

Productie Manager

Laurent Lenaerts

Logistiek en Planning

Paul Stynen

Business Processes

Tony Wijckmans

Technische Dienst

Zorg


Onze medewerkers staan dagelijks met passie in voor de zorg van onze cliënten.

Bieke Wils

Support

Christophe Hilkens

Werkondersteuning

Ilse Peeters

Project- en Fondsenwerving

Katleen Verbist

Dagondersteuning

Katrien Cauwenberg

Woonondersteuning

Kris Mascaux

Individuele Ondersteuning en Kwaliteitsbeleid

Smet Bernarda

Voorzitster Collectief Overleg

Wendy Van der Goten

Sociale Dienst

Geschiedenis

23 juni 1969

Ondertekening van de stichtingsakte van B.W.Z. Klein-Brabant v.z.w.

Op 1 september 1969 gaan de eerste werknemers aan de slag in gehuurde lokalen aan de Coolhemveldstraat in Kalfort-Puurs.
1971
Nieuw gebouw aan Lichterstraat 35 in Puurs
Vloeroppervlakte van 10.000 m², waarvan meer dan 3.000 m² magazijnen
1 januari 1975
Erkenning Dagcentrum Klein-Brabant in Frans De Bondtstraat in Puurs
1976
Verhuis naar een gebouw in Begijnhofstraat
1 november 1983
Dagcentrum Klein-Brabant wordt deel van B.W. Klein-Brabant vzw
2 november 1983
Start van vzw t'Onzent
1986
Start Dienst Begeleid Wonen
1 juli 2000
Start Dienst Beschermd Wonen
2001
Verhuis van het dagcentrum Klein-Brabant
Nieuwbouw in de Achterhoefweg 37 in Ruisbroek-Puurs.
2003
Start afdeling Tehuis Niet-werkenden
In 2007 en 2013 uitbreiding naar 3 woningen.
2008
Oprichting campus Flexpack in Puurs
AUGUSTUS 2012
Uitbreiding van de dienst Begeleid en Beschermd Wonen met Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
Juni 2016
Verhuis van dienst Begeleid en Beschermd Wonen naar campus Flexpack
1 januari 2020
vzw t’Onzent wordt opgenomen in BWZ Klein-Brabant vzw
2021
Ontstaan van NEKTARI
B.W.Z. Klein-Brabant vzw wordt NEKTARI vzw. De hoofdzetel ligt te Pullaar 159 in Puurs-Sint-Amands. Het huidig personeelsbestand telt over de 3 campussen heen - Flexpack, Flegado en t'Onzent - meer dan 650 medewerkers. 
november 2022

De pijler 'Beleving' wordt opgericht naast 'Werk' en 'Zorg' en het Hof van Coolhem wordt hier als eerste ondergebracht.

In augustus 2023 volgt 'Het WinkelAtelier' van NEKTARI, en in september 2023 'The house of Rose'. NEKTARI telt nu 6 sites of 'campussen'.
oktober 2023
NEKTARI wint de prijs Voka Lokaal Vlaams-Brabant en wint de Award Innovatief Ondernemen 2023!
DECEMBER 2023
Start bouwwerken nieuw Zomerhuis bij t'Onzent.

Onze campussen

Campus Flegado

Achterhoefweg 37
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 860 04 50
zorg@nektari.be

Campus t'Onzent

Wolfstraat 12
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 889 63 36
zorg@nektari.be

Campus Flexpack

Pullaar 159
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 890 63 80
werk@nektari.be

Domein Hof van Coolhem

Coolhemstraat 64
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 500 00 64
hallo@hofvancoolhem.be

Het WinkelAtelier

Stationsstraat 19
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 860 04 50
zorg@nektari.be

The house of Rose

Rijkenhoek 6
2880 Bornem

+32 3 860 04 50
zorg@nektari.be

Heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact op te nemen, wij denken heel graag met jou mee en geven graag meer informatie over onze werking.