Onze missie
en visie

MissiE

Als netwerkorganisatie kiezen we voor levenslange zorg en zetten we in op de talenten van personen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt door een inclusief beleid te voeren dat de klemtoon legt op persoonlijke autonomie, ontplooiing en individuele vaardigheden.

We realiseren dit door vraag gestuurd te werken op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze met permanente aandacht voor samenwerking en innovatief, sociaal ondernemerschap en dit in Klein-Brabant en omringende regio's.

Visie

Als netwerkorganisatie staan we voor sociaal en waardengericht ondernemerschap waarbij wij een sociale en maatschappelijke meerwaarde realiseren en verder uitbouwen ten aanzien van cliënten, medewerkers en de ruimere leefgemeenschap en dit op een financieel duurzame manier.

Als netwerkorganisatie slaan we de handen in elkaar met andere zorgvoorzieningen, maatwerkbedrijven en intersectorale organisaties uit Klein-Brabant en omringende regio's om zo op een kwaliteitsvolle en kostenefficiënte manier onze gebundelde krachten optimaal in te zetten op alle zorg- en tewerkstellingsvragen binnen onze regio.

Onze kernwaarden

NEKTARI streeft naar een duurzame organisatiecultuur. De kernwaarden van onze organisatie dragen hieraan bij en ondersteunen onze slogan ‘in beweging met talent’.

Inclusief en duurzaam ondernemerschap

NEKTARI werkt dynamisch en zet in op diverse activiteiten waar vele talenten zichzelf kunnen ontplooien. Maatschappelijk verantwoord werken is hierbij het credo.

Oplossingsgericht en flexibel meedenken

NEKTARI kiest ten volle voor cliënt- en klantgericht werken. We durven flexibel en heel ver mee te denken om hun vraag optimaal te beantwoorden. Door de grote diversiteit aan zorg en (productie)diensten kunnen we snel en oplossingsgericht handelen.

Persoonlijke autonomie

NEKTARI brengt talenten in beweging. Naast de uitgebreide zorg, bieden wij vele ontwikkelingskansen en -activiteiten aan. Door levenslang leren en levensbreed leren aan te moedigen, willen we elk talent binnen de organisatie tot een kwaliteitsvol leven met persoonlijke autonomie brengen.

Algemeen team

Ons getalenteerde team is de kern van NEKTARI. Onze medewerkers staan dagelijks met passie in voor de zorg van onze cliënten en denken graag mee met jou en je organisatie.

Bruno De Maeyer

Gedelegeerd Bestuurder

Ilse Peeters

Organisatieontwikkeling en DPO

Mike Elsas

Finance, IT & Support

Team Productie en Diensten

Ons getalenteerde team is de kern van NEKTARI. Onze medewerkers staan dagelijks met passie in voor de zorg van onze cliënten en denken graag mee met jou en je organisatie.

Laurent Lenaerts

Logistiek & Planning

Tony Wijckmans

Technische Dienst

Wim Van Laer

Productie

Zorgteam

Ons getalenteerde team is de kern van NEKTARI. Onze medewerkers staan dagelijks met passie in voor de zorg van onze cliënten en denken graag mee met jou en je organisatie.

Bernarda Smet

Voorzitster Collectief Overleg

Bieke Wils

Support

Katleen Verbist

Dagondersteuning en Woonondersteuning

Kris Mascaux

Individuele Ondersteuning, Sociale Dienst en Team Q

Wendy Van der Goten

Sociale Dienst

Geschiedenis

23 juni 1969

Ondertekening van de stichtingsakte van B.W.Z. Klein-Brabant v.z.w.

Op 1 september 1969 gaan de eerste werknemers aan de slag in gehuurde lokalen aan de Coolhemveldstraat in Kalfort-Puurs.
1971
Nieuw gebouw aan Lichterstraat 35 in Puurs
Vloeroppervlakte van 10.000 m², waarvan meer dan 3.000 m² magazijnen
1 januari 1975
Erkenning Dagcentrum Klein-Brabant in Frans De Bondtstraat in Puurs
1976
Verhuis naar een gebouw in Begijnhofstraat
1 november 1983
Dagcentrum Klein-Brabant wordt deel van B.W.Z. Klein-Brabant v.z.w.
2 november 1983
Start van v.z.w. t'Onzent
1986
Start Dienst Begeleid Wonen
1 juli 2000
Start Dienst Beschermd Wonen
2001
Verhuis van het dagcentrum Klein-Brabant
Nieuwbouw in de Achterhoefweg 37 in Ruisbroek-Puurs.
2003
Start afdeling Tehuis Niet-werkenden
In 2007 en 2013 uitbreiding naar 3 woningen.
2007
Oprichting campus Flexpack in Puurs
AUGUSTUS 2012
Uitbreiding van de dienst Begeleid en Beschermd Wonen met Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening
Juni 2016
Verhuis van dienst Begeleid en Beschermd Wonen naar campus Flexpack
1 januari 2020
v.z.w. t’Onzent wordt opgenomen in B.W.Z. Klein-Brabant v.z.w.
2021
Ontstaan van NEKTARI
B.W.Z. Klein-Brabant v.z.w. wordt NEKTARI v.z.w. De hoofdzetel ligt te Pullaar 159 in Puurs-Sint-Amands. Het huidig personeelsbestand telt over de 3 campussen heen - Flexpack, Flegado en t'Onzent - meer dan 450 medewerkers. 

Onze campussen

Campus Flegado

Achterhoefweg 37
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 860 04 50
zorg@nektari.be

Campus t'Onzent

Wolfstraat 12
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 889 63 36
zorg@nektari.be

Campus Flexpack

Pullaar 159
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 890 63 80
werk@nektari.be

Heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact op te nemen, wij denken heel graag met jou mee en geven graag meer informatie over onze werking.