Levenslang leren

‘Every day is a school day!’

Levenslang leren is ook in een maatwerkbedrijf als Flexpack geen loze slogans. Binnen een veilig kader en het langetermijnperspectief van een duurzame tewerkstelling zien we medewerkers openbloeien.

De NEKTARI coaches spelen een cruciale rol om alle productiemedewerkers deze leermomenten te bieden. Dat vereist dat ook zij hierin optimaal begeleid worden en kunnen groeien in deze rol.

Maandelijkse coachsessies

Maandelijks worden er in samenwerking met personeelsdienst, productie en sociale dienst, coachsessies georganiseerd waarbij de coaches zelf input geven omtrent de productieorganisatie, de samenwerking met de ondersteunende diensten, omgaan met agressie, enz. Thema's kunnen door iedereen aangebracht worden naar aanleiding van actuele werksituaties of als uitdieping van bepaalde competenties.

De sessies bestaan uit een theoretische toelichting waarna een groepsgesprek wordt opgestart om de praktische toepasbaarheid ervan te evalueren en concrete situaties te bespreken.

Individuele coachondersteuning

In deze gesprekken wordt het welzijn en de competentiegroei van de coaches besproken.

De meeste thema's worden op teamniveau behandeld om de groepsdynamiek te versterken, andere thema's of rollenspelen worden op individueel niveau opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van een POP-gesprek, bewaken van eigen grenzen, loslaten van oncontroleerbare zaken, etc.

De coaches nemen hun eigen traject zoveel mogelijk in eigen handen. Op deze manier willen we vanuit NEKTARI niet enkel de juiste ondersteuning maar ook erkenning en waardering geven voor hun volgehouden inzet en sterk teamwerk.