NEKTARI medewerker enclavewerk Flexpack met geel hesje

Enclavewerk

Onder enclavewerk verstaan we een arbeidsactiviteit buiten de muren van Flegado, met een klein groepje cliënten, met een begeleider. Het aanbod is zeer gevarieerd en individueel afgestemd.

Bijvoorbeeld: werken in AVEVE, werken in de scholen Carolus of De Krinkel, werken bij café Bar Bruur, …

Begeleid werken

Bij deze vorm gaat de begeleid werker zelfstandig, met ondersteuning van de jobcoach, en onbezoldigd werken in het reguliere arbeidscircuit. De jobcoach neemt van bij de start de zoektocht, opstart en de ondersteuning tijdens het werken samen met je op.

Begeleider en cliënt die samen een taak uitvoeren in campus Flexpack
Handen van een cliënt in campus Flegado

Arbeidsmatige activiteiten (AMA)

De werker gaat zelfstandig en onbezoldigd werken in het reguliere arbeidscircuit onder begeleiding van een erkende begeleider arbeidsmatige activiteiten. Voor de keuze van werkpost vertrekken we vanuit het interesseveld van de werker. Arbeidsmatige activiteiten zijn geschikt voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door een of meer belemmeringen. Dit is niet combineerbaar met begeleid werken of dagondersteuning via een PVB.

Onze campussen

Campus Flegado

Achterhoefweg 37
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 860 04 50
zorg@nektari.be

Campus t'Onzent

Wolfstraat 12
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 889 63 36
zorg@nektari.be

Campus Flexpack

Pullaar 159
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 890 63 80
werk@nektari.be

Domein Hof van Coolhem

Coolhemstraat 64
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 500 00 64
hallo@hofvancoolhem.be

Het WinkelAtelier

Stationsstraat 19
2870 Puurs-Sint-Amands

+32 3 860 04 50
zorg@nektari.be

The house of Rose

Rijkenhoek 6
2880 Bornem

+32 3 860 04 50
zorg@nektari.be

Heb je een vraag?

Aarzel dan niet om contact op te nemen, wij denken heel graag met jou mee en geven graag meer informatie over onze werking.