De zorgsector kampt met een tekort aan personeel en komt daardoor onder druk te staan. Tegelijkertijd is er nog een grote groep van mensen die moeilijk toegang krijgt tot de arbeidsmarkt. De sociale economie zet zich dagdagelijks in om deze kloof te verkleinen. Om de sociale economie en de zorgsector dichter bij elkaar te brengen zijn er echter nog wel wat drempels weg te werken. Zoals een taalbarrière, een begeleidingsnood, diplomavereisten, ….  Dit levert een win-win op voor de zorgsector en de sociale economie.

Zo stapte we met NEKTARI en Zorgbedrijf Klein-Brabant in een proefproject om dit in de praktijk te kunnen omzetten vanuit samenwerkingen met lokale zorgbedrijven.  Hoe kunnen we, met onze begeleidingsexpertise, medewerkers inzetten om allerhande taken waarvoor geen specifieke kwalificaties vereist zijn over te nemen van het zorgpersoneel. Zo krijgt het zorgpersoneel veel meer ruimte om zich te concentreren op hun kerntaken.  

We denken hierbij aan maaltijdbedeling, tafels dekken en afruimen, begeleiden van de maaltijden, afwas, koffie bedeling, afval en linnengoed, kleine klusjes of herstellingen, tuinonderhoud, logistiek materiaal aanvullen en rondbrengen, magazijnbeheer, poetswerk, …

Momenteel hebben we onze expertise hierin reeds opgebouwd door vrijwillige tewerkstelling van begeleid werkers in de zorg of door het inzetten van productiemedewerkers in de support van onze zorgcampussen. Zij worden ingeschakeld in de keuken bij afwas, koffie zetten, thermossen vullen, voorraden aanvullen, poetsen, …. Ondersteuning gebeurt door een coach. Hij begeleidt intensief de opstart en zorgt voor de vertaalsleutel naar andere medewerkers. In de loop van het traject lost hij steeds meer de ondersteuning en evolueren we eerder naar een opvolging.

We merken een groei van erkenning bij de medewerker en een appreciatie bij de collega’s. Ondertussen groeiden al deze trajecten uit tot een positief collegiaal verhaal.

Sourie verdeelt koffie en gebak.

Verwante berichten