Om wonen in de toekomst betaalbaar, kwalitatief en inclusief te houden, klinkt de roep naar nieuwe woonvormen steeds luider. NEKTARI investeert om innovatieve antwoorden te bieden op huidige huisvestingsnoden.

Wonen is niet enkel een dak boven je hoofd hebben. De manier waarop we wonen moet een weerspiegeling zijn van hoe we een samenleving wensen te organiseren en een antwoord te bieden op individuele welzijnsnoden. Onze mentale gezondheid hangt niet enkel af van self-care maar ook van de mate waarin we relaties opbouwen met anderen.

NEKTARI wil woonconcepten (helpen) realiseren om mensen in kwetsbare situaties via 'wonen' mentale rust en stabiliteit te bieden. Woonconcepten die opnieuw een voedingsbodem kunnen zijn voor sociale cohesie, de basis van ons mens-zijn.

Naast onze huidige campussen, investeren we in 3 nieuwe 'sites':

-bij campus t'Onzent bouwen we aan t'Uitzicht. Lees hier meer.

-bij de Achterhoefweg in Ruisbroek kochten we onlangs 5400 m² bouwgrond aan, naast campus Flegado. Dit terrein wordt eerst ingericht als recreatieve tuin en dierenzorgboerderij voor onze cliënten. Op die manier investeren we in nieuwe, duurzame woon- en leefomgevingen.

-de gesprekken lopen nog steeds over de site Triamant, die op termijn campus Kalfort zou kunnen worden. Meer nieuws volgt zeker later nog.

Wil jij als bedrijf, organisatie of persoon graag financieel bijdragen aan deze duurzame en sociale projecten?
Alle steun is welkom en zeer nuttig: contacteer ons!

Verwante berichten