NEKTARI werkt innoverend en oplossingsgericht en zet in op verschillende werk- en zorgactiviteiten. Een gevolg hiervan is een gezonde organisatiegroei die een brede inzetbaarheid en flexibiliteit van de medewerkers vraagt.

NEKTARI is een zelflerende organisatie met de klemtoon op duurzame persoonlijke ontwikkeling, individuele vaardigheden en professionele autonomie. Iedere werknemer en cliënt is zo veel mogelijk verantwoordelijk voor de eigen talentontwikkeling. Hiervoor worden de nodige kansen en ondersteuning voortdurend en breed aangeboden.

Er wordt evenveel aandacht besteed aan de persoonlijke als aan de professionele groei.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Om de visie van NEKTARI naar de praktijk te vertalen plaatsen we het persoonlijke ontwikkelingsplan van elke medewerker en cliënt centraal. Dit is een ontwikkelingstraject waarin alle talenten en competenties opgetekend worden. Verder neemt de eigenaar van het traject, samen met de leidinggevende of begeleiding, de ontwikkelingspunten op in een actieplan. Het actieplan wordt regelmatig geëvalueerd a.d.h.v. het persoonlijke competentieprofiel. Deze acties kunnen zijn:

 • Regelmatig individuele coachings- of begeleidingsgesprekken houden
 • Deelnemen aan workshops om bepaalde vaardigheden aan te leren
 • Gerichte begeleiding op de werkvloer of tijdens groeiactiviteiten
 • Het volgen van opleidingen
Begeleider en cliënt die samen een taak uitvoeren in campus Flexpack
Twee personen die samen een stuk hout zagen in campus Flegado

Opleidingen

Elke medewerker en cliënt volgt regelmatig algemene en POP-gebonden opleidingen. De opleidingen worden zoveel mogelijk intern ontwikkeld en aangeboden. Zo wordt er evenveel aandacht besteed aan de persoonlijke als aan de professionele groei. Het curriculum van de NEKTARI Academie bestaat uit het verwerven en verder ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes, zoals:

 • Mediawijsheid
 • Omgaan met stress
 • Doorgroeitrajecten aan de productielijn
 • Koken, zingen, dansen en toneel
 • Zin voor verantwoordelijkheid versterken
Via het Tewerkstellingsplatform probeert NEKTARI samen met lokale partners te onderzoeken hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een betekenisvolle tewerkstelling kunnen vinden in de eigen regio.
Medewerker campus flexpack werkt met zwart onderdeel aan lopende band

Zelflerende organisatie

Het nauwkeurig opvolgen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen en het grote aanbod aan opleidingen en activiteiten maakt van NEKTARI een zelflerende organisatie. De samenwerking tussen de verschillende diensten en afdelingen, zoals het multidisciplinair teamoverleg en brugoverlegmomenten, stimuleert het voortdurend leren en innoveren.

Onderzoek

Vanuit de visie van een zelflerende organisatie willen we een partner zijn in onderzoeksprojecten. Zo werken we samen met hogescholen, universiteiten en ondernemingen uit de regio om mogelijkheden in duurzaam ondernemen en levenslange zorg te onderzoeken.

Tewerkstellingsplatform

In het Tewerkstellingsplatform brengt NEKTARI alle lokale organisaties die outreachend werken tweemaandelijks bij elkaar om samen te bekijken hoe drempels kunnen weggewerkt worden om mensen in kwetsbare arbeidssituaties tot een duurzame tewerkstelling kunnen gebracht worden in de eigen regio.

Ook in de zorg zet NEKTARI in op het versterken van het bekwaamheidsgevoel van de cliënten. Zo krijgen zij de kans om buiten de voorziening begeleid te gaan werken. Samen met een NEKTARI jobcoach zoeken cliënten uit bij welke werkgever hun talenten het meest tot uiting kunnen komen. Zo werken we ondertussen samen met o.a. de Bib van Puurs, Jeba in Bornem, Kruidvat, verschillende kinderdagverblijven, AVEVE, Bar Bruur, …
en recent ook op campus Flexpack (zie foto).

Zelf een idee of project?

 • Wil je als bedrijf of onderwijsinstelling samen met ons onderzoeksprojecten opstarten?
 • Ben je als student aan je bachelor- of masterproefonderzoek bezig?
 • Zoek je een onderzoekspartner waar je sociaal ondernemerschap kan leren kennen?
 • Wil je met ons over duurzame economie nadenken?

Wij denken heel graag mee.

Personen in rugaanzicht die wandelen in gang campus Flegado